Samodyscyplina

Słowo to pochodzi z dwóch wyrazów

SAMO-sam/a musisz się zmusić do wyjścia z domu by pobiegać
            sam/a musisz znaleźć więcej kożyści
            sam/a musisz odnaleźć swój cel

DYSCYPLINA-robisz to co zaplanowałeśPLANOWANIE-zapisanie/rozpisanie planu działania np dnia następnego,
                           obowiązków do wykonania, zakupów itd...

Rodzaje planowania (z uwagi na czas realizacji):
     strategiczne (powyżej 5 lat) - plan przyszłości, dzięki któremu o wiele
łatwiej wytyczyć ścieżki postępowania i realizacji (co zamierza się
osiągnąć w życiu, lista wartości).
    długoterminowe (od 2 do 5 lat) - konkretne przedsięwzięcia służące realizacji
nadrzędnego celu.
    średnioterminowe (od kilku miesięcy do roku) - to odpowiedź na pytanie co
należy zrobić, aby zrealizować plan długoterminowy.
    krótkoterminowe (do trzech miesięcy) - krótkie zadania do wykonania.
bieżące - codziennie lub w skali tygodnia (godziny i terminy spotkań, spraw do załatwienia).

Cechy planu: celowość, prymat planowania, kompletność, skuteczność.

Etapy procesu planowania: ustalenie celów zidentyfikowanie problemów
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań ocenianie konsekwencji dokonanie
wyboru wdrażanie planu kontrola realizacji
„małe szanse są często początkiem wielkich    przedsięwzięć”
                                                        Domostenes
„osiągniecie można mierzyć tylko rozmiarem klęski, jaka poniósł człowiek w stosunku do zamierzenia”
                                                      Marek Htasko
„who dares, wins” – kto ryzykuje, wygrywa
                          Motto jednostek specjalnych
„zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi”
                                                       Albert Camus
„twój los zależy od Twoich nawykow”
                                                            BrianTracy
„jesteś jedyna osoba na swiecie która może wykorzstac Twoj potencjal”
                                                                Zig Ziglar
Kreator stron www - przetestuj!